Швейцарийн хөгжлийн агентлагтай хамтарч ажиллахаар боллоо

Монголын хоршооллын сургалт мэдээллийн төв Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн Тогтвортой бичил уурхай төслийн хүрээнд Монголын бичтл уурхайн нэгдсэн дээвэр холбоо төрийн бус байгууллагын чада...

Цааш унших »

Ядуу иргэдэд чиглэсэн санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төсөл

Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ныЯдуурлыг бууруулах Японы сангийн (ЯБЯС) санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Ядуу иргэдэд чиглэсэн санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх” төслийн зорилт нь...

Цааш унших »

Говийн бүсийн хоршоодын хөгжлийг дэмжих төсөл

2013 оноос Оюу толгой ХХК-ийн дэмжлэгтэйгээр Говийн бүсийн хоршоодын хөгжлийг дэмжих төслийг  хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд орон нутгийн иргэд, малчдын санаачлагаар 10 гаруй хоршоо үүсгэн ба...

Цааш унших »