Швецарийн хөгжлийн агентлагтай хамтарч ажиллахаар боллоо

Монголын хоршооллын сургалт мэдээллийн төв Швецарийн хөгжлийн агентлагийн Тогтвортой бичил уурхай төслийн хүрээнд Монголын бичтл уурхайн нэгдсэн дээвэр холбоо төрийн бус байгууллагын чадав...

Цааш унших »

Улсын тэргүүний хоршоо шалгаруулав

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2, Засгийн газрын 2013 оны 221 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Улсын шилдэг хоршоо” шалгаруулах журмын заалтуудыг хангаж, хоршоол...

Цааш унших »

ХААБирж ХХК-ийн Байнгын бус гишүүний шалгуур үзүүлэлт

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 1. Биржийн байнгын бус гишүүнээр элсэх хуулийн этгээд нь дараах үндсэн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байна. Үүнд: 1.1 Монгол улсын хуульд заасны дагуу үүсгэн байгуулагдса...

Цааш унших »