МОНГОЛЫН ХОРШООЛЛЫН
ҮНДЭСНИЙ НЭГДСЭН ХОЛБООТодорхойлолт

“Эдийн засгийн болон нийгэм, соёлын нийтлэг хэрэгцээгээ хангах зорилгоор хэд хэдэн этгээд сайн дураараа нэгдсэн, ардчилсан, хамтын удирдлага, хяналт бүхий, дундын эд хөрөнгө дээр үндэслэн үйл ажиллагаа явуулахаар хамтран байгуулсан хуулийн этгээдийг хоршоо гэнэ”

Монгол улсын Хоршооны тухай хуулийн 3.1
ГИШҮҮН ХОЛБООД
Global 300 : an ICA initiative - Includes the full list of the world's top co-operatives and mutual businesses

Read the latest at icanews.coop

ICA Expo 2012 is a unique trade fair for co-operatives to feature their products to a wide range of buyers from around the world.